Sogeskrift for Eid 2017

Eid sogelag har gitt ut nytt sogeskrift i samarbeid med Eid vidaregåande skule. Det er til sals hos Totland Libris for kr. 200,-.

Ei høveleg julegåve til utflytte eidarar.

 

Tor Torheim: Måleri  av Storesetervatnet

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.