Klyngjetunet i Jølet på Sandane. med Frislidlada i bakgrunnen. Ho vert ofte nytta til konsertar.

Årsmøte i Eid sogelag

ons. 21.03.2018, kl. 18.00 i Operahuset.

• Anne Kristin Moe, avdelingsdirektør for Nordfjord folkemuseum, fortel om museet, aktivitetar og dreg fram nokre gjenstandar dei har i samlingane frå Eid.

• Status for bygdebokarbeidet

Kaffiøkt
Sakliste for årsmøtet:
1. Konstituering:
a. Godkjenning av innkalling
Sakliste
b. Val av møteleiar
Referent
2 medlemmer til å skrive under protokollen

2. Årsmelding 2017
3. Rekneskap for 2017
4. Kontingent for 2018
5. Val

Styret Kaffipengar kr. 50,-

Erik Olson Nord (1780 -1858) sin koffert, truleg sjølvlaga, kledd med kobbeskinn på utsida og statsbudsjettpapir innvendig.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.