Om laget

Styret i Eid sogelag 2018-19

Trygve Espe – leiar

Styremedlemmer:

Per P. Oos

Norvald Vedvik

Marit Bakken Dalset

Ivar Bjarte Nord

Varamedlemmer: Nils Kåre Nes, Aud Hjelle, Marta Elvebakke