Styret

Styret i Eid sogelag 2018-19

Marit Bakken Dalset                  Hjelmelandsdalen

Ivar Bjarte Nord                          Nordfjordeid

Per P. Oos                                     Nordfjordeid
Norvald Vedvik                           Mogrenda
Trygve Espe                                 Hjelmelandsdalen

 

Leiar: Trygve Espe


Varamedlemmer

Nils Kåre Nes Nes
Marta Elvebakke Ervik Kjølsdalen
Aud Hjelle Lote

Revisor: Arve Espe